vị trí của bạn Home tỷ lẹ cá cược

Năm danh sách giải đấu lớn: Nhà xuất bản Manchester City Manchester United Run Barcelona “Tai nạn” 4Perhitungan Judi Bola

Năm danh sách giải đấu lớn: Nhà xuất bản Manchester City Manchester United Run Barcelona “Tai nạn” số 4 [Perhitungan Judi Bola]: Báo cáo thể thao vào ngày 5 tháng 10Manchester United to Run, Chelsea

perhitungan judi bola

Năm danh sách giải đấu lớn: Nhà xuất bản Manchester City Manchester United Run Barcelona “Tai nạn” 4 perhitungan judi bola

Báo cáo thể thao vào ngày 5 tháng 10:

Cơ quan dữ liệu Đài quan sát bóng đá, hiện đã công bố danh sách giá trị của năm đội giải đấu truyền thống. Manchester City đã dẫn đầu ở Manchester United và Chelsea đứng thứ ba. Điều kỳ lạ là Barcelona, ​​người đã mất Messi, Griezmann và những người khác, thậm chí đưa vào danh sách này cho Bayern xế

So với Đài quan sát bóng đá, báo cáo của trang web “Thị trường chuyển nhượng” của Đức đã được công nhận là tương đối có thẩm quyền hơn trong vấn đề này. Trong danh sách “thị trường chuyển nhượng”, Manchester City, Paris và Manchester United xế

To

1. Manchester City 1,28 tỷ

2. Manchester United 1.214 tỷ

3. Chelsea 946 triệu

4. Barcelona 896 triệu

5. Bayern 890 triệu

6. Liver

7. Real Madrid 846 triệu

8. Paris 808 triệu

9. Dort 687 triệu

10. Atletico Madrid 662 triệu

11. Juventus 618 triệu

12. Le

13. Tottenham 568 triệu

14. Arsenal 563 tỷ

15. Leverkusen 537 triệu

16. Leicester City 480 triệu

17. Inter 469 triệu

18.AC Milan 434 triệu

19. Sevilla 425 triệu

20. Rome 415 tỷ

20 đầu tiên (đơn vị là Euro)

1. Manchester City 1,05 tỷ

2. Paris 9989,5 tỷ

3. Manchester United 9372,5 tỷ

4. Chelsea 881,5 tỷ

5. Liver

6. Bayern 8852,9 tỷ

7. Real Madrid 793,5 tỷ

8. Atletico Madrid 755,2 tỷ

9. Tottenham 697 triệu

10. Barcelona 677 triệu

11. Juventus 640,4 tỷ

12. Inter Mi MI 573,3 tỷ

13. Dort 565,9 tỷ

14. Leicester City 550,1 tỷ

15. Arsenal 548,5 tỷ

16. Na

17. Le

18.AC Milan 4669 triệu

19. Everton 4337,5 tỷ

20. Sevilla 4294 triệu

perhitungan judi bola Năm danh sách giải đấu lớn: Nhà xuất bản Manchester City Manchester United Run Barcelona “Tai nạn” 4

Bài viết này đến từ mạng,Không đại diện cho vị trí của xsmb 90 ngày,Vui lòng ghi rõ nguồn:https://www.thailandalive.com/369/nam-danh-sach-giai-dau-lon-nha-xuat-ban-manchester-city-manchester-united-run-barcelona-tai-nan-4perhitungan-judi-bola/