ĐạiViệtSC,đơngiảnnhưngkhácbiệt

Trong bóng đá phong trào Hà Thành, Đại Việt SC không thể so sánh với nhiều ông “lớn” cả về chuyên môn lẫn truyền thống. Họ không phải là đội bóng được các doanh nghiệp chống đỡ bằng tài chính để phát triển thương hiệu cho nhà tài trợ, họ cũng không phải đội bóng được một ông bầu cụ thể nào “nuôi”. Đại Việt cũng là một trong số ít đội bóng rất lười