Vòng1giảibóngđáphongtràoNgoạihạngVinh–CúpBiaHàNội2017Vòng1VinhLeague:Nhữngcuộcngượcdònghấpdẫn

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Vinh lần thứ 5 đã thể hiện sự hấp dẫn ngay từ lúc khởi tranh khi có đến 4 trên tổng số 6 trận đấu đầu tiên là những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.