IOC xác nhận Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra như kế hoạch

IOC xác nhận Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra như kế hoạch

Trong bối cảnh còn 4 tháng nữa sẽ diễn ra sự kiện thể thao này, IOC cho rằng chưa cần thiết phải đưa