BầuSơn“trâu”và9năm”đắmđuối”với…PhươngAnh

FC Phương Anh được thành lập vào ngày 19/8/2008. 9 năm chưa phải là một quãng thời gian dài xét ở khía cạnh lịch sử, nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ chứng kiến rất nhiều những kỷ niệm vui buồn với một đội bóng phong trào, đặc biệt là với ông bầu Sơn “trâu”, chủ tịch của FC Phương Anh.