Người hâm mộ “Bị bao vây

Người hâm mộ “Bị bao vây” Tây Ban Nha: Tổng thống Shanggang, thay đổi đội cho Wu Lei![Tema Pemain Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 8: Người Tây Ban Nha trong mùa giải mới đang chiến đấu với trình độ UEFA Cup, nhưng nhất là người hâm mộ nhất, người đã theo dõi người hâm mộ Trung Quốc, luôn trở thành người thay thế trong trò chơi