Chấn thương của Tuấn “bệu” và cái tình của giới phủi

Chấn thương của Tuấn “bệu” và cái tình của giới phủi

Bóng đá phủi góc cạnh, xù xì, thậm chí nhiều lúc xấu xí nhưng cũng như tính cách của những con người phủi, tình cảm của họ thô mộc mà chân thành và sâu lắng. Điều ấy một lần nữa được thể hiện khi Tuấn “bệu” dính chấn thương.