Tuyển Việt Nam quyết thắng để xoá nhoà ký ức buồn tại Bacolod

Tuyển Việt Nam quyết thắng để xoá nhoà ký ức buồn tại Bacolod

Sau khi thế hệ những danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức… lần lượt giã từ sân cỏ, sang những năm đầu của